ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 31, 2009

ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತ

ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತ

ಜೈಷ್ಠ -- ಹುಣ್ಣಿಮೆ

ಈ ವ್ರತವು ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯದಾಯಕ, ಸಂತಾನದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ