ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2009

ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿಯಾ ಮಹತ್ವ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿಯಾ

ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ತೃತಿಯಾ, ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ತೈತಿಲಕರಣ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿಯಾ ಇದು ಕೃತಯುಗದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬರುವ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಅದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನ ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಸಲಗಳು ಅವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮುಂದು ವರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಂಗಾಸ್ನಾನ, ತೀರ್ಥದರ್ಶನ, ಹೋಮ-ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಅಕ್ಕಿಯ ದಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು.

"ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ತೃತಿಯಾಯಾಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಚಂದನ ಭೂಷಿತಮ
ವೈಶಾಖಸ್ಯ ನೀತೇ ಪಕ್ಷೇಸಯಾತ್ಯಂಚ್ಯಚ್ಯುತ ಮಂದಿರಂ"

ಅರ್ಥ - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗಂಧದಿದಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುಗವುದು.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿಯಾ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಜಪ, ದಾನ, ಅಧ್ಯಯನ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು. ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ಮಹಾಪುಣ್ಯಕರವು. ಈ ದಿನವು ಮಹಾ ಪುಣ್ಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಲಕುಂಭ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. (ಇದರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಅದಷ್ಚು ಬೇಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

  1. After a month ofworld of warcraft goldcheap wow goldtireless negotiationswow orwow power levelingthe administrationworld of warcraft goldwow powent into yesterday wow orbuy wow goldafternoon withcheap wow goldwow power levelingwow powerlevelingthe full supportdofus kamaskamas dofusof Chrysler's keyLord of the Rings Online GoldLOTRO Goldstakeholders, includingLOTR Goldflyff moneythe UAW and theflyff penyabuy flyff goldlargest creditors,ffxi gilbuy ffxi gilthe administrationFinal Fantasy XI gilbuy Warhammer goldofficial said.Warhammer goldEverQuest 2 goldThat support remains.eq2 platSome of the largestworld of warcraft goldwow pobanks agreed to takewow orbuy wow gold$2 billion in cashcheap wow goldwow power levelingin exchange forwow powerlevelingdofus kamasgiving up $6.9 billionkamas dofusLord of the Rings Online GoldLOTRO Goldin secured debt.LOTR Goldfly for funOn Wednesday that fly for fun penyaflyff penyaauto task force increasedbuy flyff goldffxi gilthe offer to $2.25buy ffxi gilFinal Fantasy XI gilbillion, butEverQuest 2 goldeq2 plata few of the creditors buy Warhammer goldWarhammer goldrejected that.wow pobuy wow gold"While the wow orwow gold cheapdministration wasworld of warcraft goldwow gold kaufenwilling to give the wow gold cheapwow levelholdout creditors a finalwow geldwow gold kaufenopportunity to dowow gold cheapwow powerlevelingthe right thing,EverQuest plateq platEverQuest goldthe agreement of alleq2 plateverquest 2 goldother key stakeholdersflyff penyabuy flyff goldensured that no hedgeflyff moneyeve iskfund could haveeve online iska veto over Chrysler'sworld of warcraft goldbuy wow goldfuture success,"cheap wow goldAdministration officialsworld of warcraft goldwow gold kaufencheap wow goldwho have been bracedwow powow orfor a Chrysler bankruptcybuy wow goldchaeap wow goldfiling for weeks,buy wow goldcheap wow golday all the pieces are in place to get the company through the court quickly,

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ